Bine ați venit pe site-ul Primăriei comunei Popești !

Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei Popeşti face parte din Podişul Moldovei, situat în partea de sud a Câmpiei Moldovei, la contactul acestuia cu Podişul Bârladului; se întinde de la Creasta Dealului Mare, ce delimitează cele două structuri morfologice, până la Valea Bahlueţului. In cadrul judeţului Iaşi, teritoriul se află în partea centrală a direcţiei est- vest şi în sudul acestuia pe direcţia nord-sud, având ca vecini (megieşi) la nord, comuna Podu Iloaiei, la est comuna Dumeşti, la sud comuna Mădârjac şi la vest comunele Sineşti şi Lungani.
In cadrul acestor limite, teritoriul are o suprafaţă de 7.743 ha, situându-se din acest punct de vedere pe un loc mijlociu în cadrul judeţului.

Știri și evenimente

publicatie de casatorie nr.10.040
16-01-2020

publicatie de casatorie nr.10.040

PUBLICATIE DE CASATORIE PRIVIND PE PRICOP DUMITRU-CIPRIAN SI STRUT ADRIANA-MIHAELA

13-01-2020

Proces verbal al sedintei de Consiliul Local

P V . al sedintei extraordinare din data de 09.01.2020

18-12-2019

Stiri si evenimente

Graficul sedintelor pentru : Ianuarie, Februarie , Martie, pentru 2020

18-12-2019

Stiri si evenimente

Proces verbal al sedintei extraodinare din data de 13.12.2019

18-12-2019

Proces verbal al sedintele de Consiliu Local

Proces verbal al sedintele de Consiliu Local din data de 12.12.2019

28-11-2019

Solicitare Oferta de preturi


Obiect: Solicitare oferta de pret


Primaria Comunei Popesti Judetul Iasi solicita oferte de pret în vederea atribuiri Contractului de prestari servicii " Inchiriere vehicule transport marfa cu sofer".

În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi oferta de preţ pentru prestarea serviciului mai sus mentionat, asteptăm oferta dumneavoastră, până în data de 29.11.2019. Oferta trebuie întocmita în conformitate cu specificaţiile din Caietul de sarcini anexat.

Pentru întocmirea ofertei se vor avea în vedere următoarele:
• Pretul ofertat trebuie sa fie exprimat în lei, fără TVA;
• Valoarea estimată a serviciilor este de 65.000 lei fără TVA.
• Oferta va cuprinde costul tuturor activităţilor prevăzute în Caietul de sarcini şi se va elabora şi prezenta astfel încât să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ şi să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
• Serviciile ofertate trebuie să respecte specificaţiile tehnice minimale menţionate în Caietul de sarcini;

Criterii de calificare
1. Situaţia personală a ofertantului:
1.1 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG 34/2006;
1.2 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006;
1.3 Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.69^1
2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare).
2.1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial/Autorizaţie de funcţionare (prin care se va dovedi ca ofertantul are ca activitate domeniul ce face obiectul contractului de servicii);


Propunerea tehnica va fi prezentată astfel încât să se asigure conformitatea serviciilor cu cerinţele prevăzute în „Caietul de sarcini"
Propunerea financiară va conţine:
- formularul de oferta care reprezinta elementul principal al propunerii financiare si care va cuprinde pretul total al serviciilor descrise în Caietul de sarcini la care se va anexa un centralizator de preţuri.

Criteriul de atribuire a contractului: În mod exclusiv, preţul cel mai scăzut, cu repectarea cerinţelor din caietul de sarcini.

Nu se solicită garanţie de participare.

Garanţia de bună execuţie- nu se solicita..

Termenul de valabilitate a ofertei - minim 30 zile de la data limită de primire a ofertei.

Oferta se va depune, în plic închis, la sediulPrimariei Popesti IASI, până în data de 02.12.2019 şi va conţine următoarele documente:

 scrisoarea de înaintare,
 documente doveditoare pentru îndeplinirea criteriilor de calificare în vederea prestarii serviciului:
a) declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180 ,OUG nr.34/2006
b) declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 ,OUG nr.34/2006
c) declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.69^1
d) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului;

 propunerea tehnică
 propunerea financiară

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0761/135012, persoana de contact Mihaela Mihalachi, Achiziţii Publice.
In speranta unei colaborari, va multumim.
Cu consideratie,

 

27-11-2019

Stiri si evenimente

Proces Verbal al sedintei ordinare 21.11.2019

20-11-2019

Procesele Verbale ale CL Popesti

Proces Verbal al sedintei extraordinare a CL Popesti din data de 13.11.2019

15-11-2019

Dispozitii

Dispozitia nr 594, Privind convocarea  sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Popesti in data de 21.11.2019

publicatie de casatorie nr.14370 din 15.11.2019
15-11-2019

publicatie de casatorie nr.14370 din 15.11.2019

Publicatie de casatorie privind pe Balaceanu Fanel si Aschiopoaei Elena

Hotărâri ale Consiliului local

13-01-2020

{TITLU}

Aprobarea contului de executie bugetara
13-01-2020

{TITLU}

Aprobarea utilizarii excedentului bugetar , al comunei Popesti , jud Iasi din 2019 in anul 2020in suma de 3.751.141,63
13-01-2020

{TITLU}

Aprobarea dispozitiei nr 01 / 06.01.2020 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 1.169.593,61 din excedentul bugetar local al anilor precedenti
18-12-2019

{TITLU}

Alegerea presedintelui de sedinta a CL Popesti ptr lunile Ianuarie, Februarie , Martie 2020
18-12-2019

{TITLU}

Aprobarea modificarii taxei de salubritate ptr anul 2020
18-12-2019

{TITLU}

Aprobarea actualizarii devizului general al ob. "Reabilitare Modernizare extindere si dotare scoala Gimnaziala Harpasesti , sat Harpasesti ,com. Popesti , jud Iasi "
18-12-2019

{TITLU}

Aprobarea rectificarii de bugetla nivel de an si trim IV
18-12-2019

{TITLU}

Alegerea presedintelui de sedinta ptr sedinta de indata din data de 16.12.2019
18-12-2019

{TITLU}

Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 21.11.2019
27-11-2019

{TITLU}

Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popesti la nivel de an si trim IV 2019

Dispoziții ale primarului

20-11-2019

{TITLU}

Cu privire la interzicerea comercializarii sau consumului de bauturi alcoolice PE O DISTANTA DE 500 M IN JURUL SECTIILOR DE VOTAREIN ZIUA DE 24 NOIMBRIE
04-11-2019

{TITLU}

Cu privire la iterzicerea comercializarii bautorilor alcoolice pe raza de 500 m pe langa sectiile de votare pe intreaga comuna Popesti
12-08-2019

{TITLU}

Convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local Popesti in data de 19.08.2019
24-05-2019

{TITLU}

Se interzice comercializarea si consumul de bauturi alcoolice pe o distanta de 500 de metri in jurul localului sectiilor de votare din satele:Popesti , Doroscani ,Obrijeni, Harpasesti, in ziua de 26 mai 2019 pentru desfasurarea de bune conditii ale alegerilor.
08-05-2019

{TITLU}

Privind modificarea dispozitiei cu nr 245 din 24.04.2019 pentru delimitarea ,stabilirea si numerotarea sectiilor de votare la nivelul comunei Popesti jud Iasi in vederea alegerilor europarlamentare din 2019.
08-05-2019

{TITLU}

Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral la nivelul comunei Popesti judetul Iasi in vederea desfasurarii alegerilor europarlamentare din 2019.
08-05-2019

{TITLU}

Delimitarea, stabilirea si numerotarea sectiilor de votare la nivelul comunei Popesti din jud Iasi in vederea alegerilor europarlamentare din 2019
05-10-2018

{TITLU}

Privind delimitarea ,stabilirea si numerotarea sectiilor de votarea la nivelul comunei Popesti, jud. Iasi in vederea desfasurarii Referendumului national pentru modificarea Constitutiei din 6-7 oct 2018
05-10-2018

{TITLU}

Cu privire la interzicerea comercializarii sau consumului de bauturi alcoolice pe o distanta de 500 m in jurul localului Sectiilor de votare din satele : Popesti , Doroscani, Obrijeni si Harpasesti, in zilele de 6-7 oct 2018 pentru desfasurarea in bune conditii Referendumului national pentru modificarea Constitutiei.

Mesajul primarului

În calitate de primar al comunei Popești, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.
Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.


Lupu Vasile