Portofoliul de proiectele pentru perioada 2021-2027 sunt următoarele:

 1. Modernizarea drumurilor de interes local în comuna Popești
 2. Reabilitarea trotuarelor existente și amenajarea acestora în zonele neexistente
 3. Înființare rețea de alimentare cu gaz
 4. Modernizarea/completarea stațiilor auto
 5. Modernizare poduri și podețe
 6. Reabilitarea și extinderea rețelei de furnizare a apei potabilă
 7. Extindere rețea de canalizare
 8. Înființare și extindere rețea de canalizare în satele Obrijeni, Pădureni și Vama
 9. Înființare rețea de distribuție gaze naturale
 10.   Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale
 11.   Extindere și modernizare sistem de iluminat public
 12.   Extindere rețea de alimentare cu energie electrică
 13.   Eficientizarea energetică a școlilor
 14.   Sporirea eficienței electrice prin montarea de panouri fotovoltaice pe clădirile publice
 15.   Sporirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în clădirea Primăriei
 16.   Înființarea unui management ce are la bază colectarea selectivă a deșeurilor menajere și achiziția de europubele pentru cetățenii comunei
 17.   Realizare campanii de educare a populației privind colectarea gunoiului selectiv
 18.   Înființare sală de sport în comună
 19.   Înființare bază sportivă în comună
 20.   Reabilitarea școlilor din comună
 21.   Înființarea unei școli de arte și meserii în comună
 22.   Înființare creșe
 23.   Modernizare dispensar uman 
 24.   Înființarea locuințelor sociale pe raza comunei
 25.   Asigurarea serviciilor medicale mobile pentru persoanele vârstnice
 26.   Amenajare parcuri și spații de joacă pentru copii
 27.   Reamenajare spații primărie și înființarea unui ghișeu unic
 28.   Dezvoltarea capacității administrative prin pregătire și formare continuă a personalului
 29.   Dotarea cu autospeciale de deszăpezire, autodreder, vidanjă și buldoexcavator
 30.   Înființare capelă mortuară
 31.   Realizarea rețelei WI-FI în comună
 32.   Realizare campanii de îndrumare a micilor producători cu privire la obținerea de finanțări proiecte
 33.   Înființarea unui târg pentru desfacerea produselor locale
 34.   Construire și dotare cămin cultural
Sari la conținut